Aanmelden

Kosten

De kosten voor de spelweek bedragen €15,- per kind. De extra kosten voor de kinderen die blijven slapen op donderdagavond bedragen €1,-. Na het aanmelden krijgt u hiervoor een betaal link die u kunt gebruiken om te betalen.

Risico

Wij gaan ervan uit dat u bekend bent met het eigen risico tijdens de spelweek-activiteiten (vanaf opbouw tot en met opruimen), zowel voor uzelf als voor u kind(eren). Wij zijn WA-verzekerd en hebben een ongevallenverzekering. Tijdens de spelweek lopen er tevens meerdere begeleiders rond met een EHBO-diploma. Wij houden voor zover van toepassing rekening met de Arbowetgeving. Bij dreigend noodweer gaan wij ervan uit dat u zelf de risico’s inschat en uw kind(eren) komt ophalen.

Overnachting

Mits de omstandigheden het toestaan is er op donderdagavond traditiegetrouw een bonte avond. Hiervoor bent u als ouder van harte uitgenodigd. Na afloop van de avond kunnen de kinderen vanaf 9 jaar blijven slapen in een tent van de spelweek. Bij slecht weer zal dit helaas niet doorgaan in verband met de veiligheid.

Informatieboekjes

Als u uw kind aangemeld heeft, krijgt u binnenkort een informatieboekje in de brievenbus. Hierin kunt u alle verdere benodigde informatie over de spelweek vinden. Het boekje kunt u ook hier op de website downloaden zodra deze beschikbaar is.

Graag willen wij gegevens van een contactpersoon met wie wij contact kunnen opnemen tijdens de spelweek, indien u als ouder/voogd niet bereikbaar bent.
Privacyverklaring Spelweek Borger